Aké sú adresy poštových serverov pre POP3 poštovú schránku?

Pre vasemeno(a)i-max(.)sk
Prichádzajúca pošta (POP3): mail.i-max.sk
Odchádzajúca pošta (SMTP): mail.i-max.sk (vyžaduje SMTP-AUTH)
Prihlasovacie meno je vaša e-mailová adresa, ktorú ste si zvolili. V tvare vasemeno(a)i-max(.)sk


Pre vasemeno(a)cabelmax(.)sk
Prichádzajúca pošta (POP3): mail.dial.sk
Odchádzajúca pošta (SMTP): mail.dial.sk (vyžaduje SMTP-AUTH)
Prihlasovacie meno je vaša e-mailová adresa, ktorú ste si zvolili. V tvare vasemeno(a)cabelmax(.)sk

 


Čo je to IP adresa a ako ju zistiť?

IP adresa je číselný kód, jednoznačne identifikujúci Váš počítač v počítačovej sieti LAN (Local Area Network - v preklade miestna sieť. Udáva sa vo formáte X.X.X.X, kde X je desiatkové číslo v rozsahu 0-254. V našej spoločnosti prideľuje IP adresu DHCP server, preto je dôležité mať nastavené pridelovanie IP adresy  DHCP serverom.


IP adresu najdete kliknutím na tlačidlo ŠTART - OVLÁDACÍ PANEL - SIEŤOVÉ PRIPOJENIA (SIEŤ). Otvorte stav lokálneho pripojenia, a tam v druhej záložke "Podpora" sa nachádza vaša IP adresa


Čo je to MAC adresa a ako ju zistiť?

MAC adresa (inak povedané hardwarová adresa) je unikátne číslo, ktoré nesie sieťová karta od výrobcu. Býva dvanásť miestne a skladá sa z čísel a písmen. Príkladom MAC adresy je napr. 00:0C:2B:DE:3F:25 Za bežných okolností sa táto adresa nedá v operačnom systéme zmeniť - je daná výrobcom sieťovej karty. Vedieť svoju MAC adresu je však dôležité z dôvodu, že Vaše Internetové konto na sieti I-MAX je sprístupnené práve vďaka registrácii MAC adresy sieťovej karty v našom systéme. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nikto iný nemohol používať vaše pripojenie na Internet. Pri výmene sieťovej karty za inú, prípadne pri výmene celého počítača, je preto nutné ohlásiť nám novú MAC adresu novej sieťovej karty, prostredníctvom, ktorej budete pripájať svoj počítač k sieti I-MAX. MAC adresu Vašej sieťovej karty je možné zistiť nasledovne:


Pre Windows 95/98/Me
- klikneme na tlačidlo ŠTART - SPUSTIŤ a v uvedenom riadku napíšete: winipcfg. Kliknutím na OK sa otvorí nové okno, v ktorom už stačí iba zvoliť svoju sieťovú kartu a systém Windows v tabuľke zobrazí všetky parametre sieťovej karty, vrátane MAC adresy (teda fyzickej, resp. hardwarovej adresy adaptéra)


Pre Windows 2000/XP
- klikneme na tlačidlo ŠTART - SPUSTIŤ a v uvedenom riadku napíšeme príkaz cmd. Kliknutím na OK sa otvorí nové okno - príkazový riadok systému. Tu napíšete príkaz ipconfig /all a systém windows zobrazí parametre sieťovej karty, vrátane fyzickej adresy.

Pre Windows Vista, 7, 8 - klikneme na tlačidlo ŠTART - a v riadku na vyhľadávanie napíšeme príkaz cmd. Kliknutím na OK sa otvorí nové okno - príkazový riadok systému. Tu napíšete príkaz ipconfig /all a systém windows zobrazí parametre sieťovej karty, vrátane fyzickej adresy.


Neviem si poradiť s problémom, a preto by som uvítal, keby ma navštívil Váš technik. Je to možné?

V prvom rade Vám odporúčame kontaktovať telefonicky našu Zákaznícku linku 038/ 370 00 00 alebo Servisného technika 0907 706 706.

V prípade, že nenájdeme vhodné riešenie Vášho problému, môže k Vám prísť technik pomôcť aj osobne,  táto služba sa spoplatňuje podľa cennika služieb.


 www.ipex.cz